Vertikální plošiny

Svislé plošiny umožňují imobilním osobám překonávat výškové rozdíly, a to jak uvnitř objektů, tak i ve venkovním prostředí.

Ovládání (přivolání a odeslání plošiny) je pomocí ovládacích panelů v jednotlivých zastávkách a na plošině. Zařízení je tvořeno podestou, na které je umístěno ohrazení a konstrukční částí obsahující motor, brzdu, řetězy atd.

Dveře/branky nástupních stanic, popř. na plošině, jsou blokovány elektrozámky pro případ, že plošina není v určené zastávce nebo je v pohybu.

Plošiny se nejčastěji instalují na obvodovou stěnu objektu, nebo uvnitř budovy do zrcadla schodiště. Plošiny můžou být instalovány také do vyzděné šachty, šachta – opláštění může být součástí dodávky.

Nejčastější využití plošin je všude tam, kde je potřeba bezpečně zajistit překonání výškové bariéry (alternativa k šikmým schodišťovým plošinám) – nemocnice, školy, ÚSP, soukromé osoby.

vertikalni