Rekonstrukce výtahových šachet

V případě instalace původních výtahů do zděných nebo betonových šachet je zpravidla prováděna jen drobná úprava šachty (vybílení, oprava omítek, apod.). Pokud se jedná o výtahové šachty ocelové, jejich opláštění ve většině případů neodpovídá platným normám (jedná se o nevyhovující opláštění z drátoskla, rámů s pletivem nebo opláštění zcela chybí). Naše společnost nabízí opláštění z materiálů vyhovujících současným normám,

zejména se jedná o desky Fermacell, Cetris, Rigidur s finální povrchovou úpravou nebo opláštění bezpečnostním sklem. Výběr závisí na konkrétní situaci na místě a na požadavcích a finančních možnostech investorů. Pokud to situace umožňuje, provádíme také přístavby stávajících šachet, kdy je možné instalovat výtah s větší kabinou a nosností.

sachta10