Nové výtahové šachty

Do budov, kde v současnosti výtah není instalován, nabízíme instalaci samonosných konstrukcí výtahových šachet s opláštěním dle požadavků investora a příslušných předpisů (požadavky projektu, stavebního povolení, požárně bezpečnostního řešení stavby) nebo i jako šachty zděné, betonové. Z pravidla se jedná o opláštění deskami Fermacell, Cetris, Rigidur nebo bezpečnostním sklem, ev. z jiných materiálů splňujících současné normy.

Výtahové šachty jsou prováděny jako vestavba do interieru budov nebo jako přístavby do exteriéru. Naše společnost nabízí provedení vestaveb výtahových šachet také formou na klíč vč. zpracování veškerých projekčních prací, vyřízení příslušných provedení, provedení veškerých stavebních přípomocí, kolaudace, aj.

sachta9