Autovýtahy

Autovýtahy slouží k dopravě osobních automobilů a dodávek na parkovištích rezidenčních a úředních budov.
Strojovna s hydraulickým agregátem a rozvaděčem je umístěna v blízkosti šachty v libovolném podlaží.
Nosnosti výtahů jsou od 3.600 kg do 5.000 kg a dopravní rychlost je do 0,2 m/s. Pohon může být přímý, kde píst/písty působí bezprostředně na rám kabiny, nebo nepřímý lanovaný, kde píst/písty působí na rám kabiny přes lanovou soustavu, provedení závisí na dispozičním řešení.
Provedení výtahů se liší dle zadání zákazníka od standardního lakovaného práškovou technologií po nerezové včetně ochranných prvků kabiny. Kabinové a šachetní dveře jsou automatické. Součástí dodávky je navigační systém.

Fotogalerie fotovýtahů