Modernizace a rekonstrukce výtahů

PROČ MODERNIZOVAT

Dle ČSN EN 81-80 je výtah zcela bezpečný, pokud jeho konstrukce a použité technologie neobsahují provozní rizika vysoké a střední úrovně uvedená v této normě. Provozovatelům výtahů v roce 2013 vypršel termín, do kterého měli povinnost tato rizika odstranit. Pokud tak neučinili a výtah s nebezpečnými prvky i nadále provozují, hrozí jim v případě nehody trestní stíhání!
V praxi se setkáváme zejména s nedostatečným vybavením rozvaděčů, nevyhovujícími pohony, nevyhovujícím provedením šachetních dveří, absencí kabinových dveří či povinného vybavení kabiny. Dále se může jednat o přesnost zastavování, zastavení při překročení rychlosti nahoru i dolu, ohrazení šachty, provedení nárazníků, vodítek a vyvažovacích závaží či nedostatečnou funkcí omezovače rychlosti.

metr_modernizace
metr_modernizace

MOŽNOST REKUPERACE

MSV Liberec, s.r.o. je schopna dodat výtah také s rekuperační jednotkou. Tuto jednotku, která při jízdě vstřebává přebytečnou energii, lze instalovat téměř na každý výtah.
Efektivita rekuperace se odvíjí od vytíženosti výtahu. Naši technici dokáží velmi přesně vypočítat návratnost této jednotky. Vhodnost instalace právě k Vašemu výtahu i další případné otázky s Vámi velmi rádi prokonzultují naši obchodní zástupci, neváhejte je proto kontaktovat!

PROČ MODERNIZOVAT S MSV LIBEREC, s.r.o.

• Přes dvě desetiletí zkušeností,
• certifikát řízení jakosti ISO 9001,
• nespočet zrealizovaných zakázek a spokojených zákazníků,
• vlastní výroba komponentů,
• dlouhodobá záruka, bohaté skladové zásoby náhradních dílů,
• to jsou jen některé ze záruk profesionálně odvedené práce.

Společně s Vámi vybereme z naší široké nabídky to nejlepší řešení, svým flexibilním přístupem dokážeme překonat i atypické problémy. Jako prověřený partner máme nadstandardní vztahy s bankovními institucemi, v případě potřeby jsme schopni Vám vyjednat ten nejvýhodnější možný úvěr.

MODERNIZUJTE VÝTAH S MINIMEM STAROSTÍ A V REKORDNÍM ČASE

Zhodnoťte svou nemovitost
Ne všichni si uvědomují, že se po modernizaci výtahu okamžitě zvýší cena všech bytových jednotek. Modernizace výtahu tedy není jen „nutným zlem“, je to hlavně cesta, jak zhodnotit svůj majetek!

Ekoefektivita, kterou oceníte
Oproti zastaralým výtahovým strojům Vám ty nové přinášejí mnohem tišší provoz a menší spotřebu energie. Provoz modernizovaného výtahu tedy nebude daleko šetrnější pouze k životnímu prostředí, ale hlavně k Vašim peněženkám!

Využijte silného partnera
Naše firma Vám nabízí kromě standardních platebních podmínek také účinnou pomoc při sjednání výhodného úvěru. Velmi úzce spolupracujeme s bankovním ústavem ČSOB a jsme schopni Vám zajistit nejlepší možné úvěrové podmínky!

Užijte si pocit bezpečí
Absence nebo nesprávná funkce kabinových dveří, zachycovačů nebo komunikačního zařízení pro případ uvíznutí ve výtahu, to jsou jen některé z mnoha závad, kterými velká většina zastaralých výtahů trpí a ohrožuje tím pasažéry. Modernizace výtahu všechny tyto nedostatky odstraní a Vy si tak budete moci užít pocit z bezpečné jízdy!

Více prostoru, více možností
Díky novým technologiím je naše společnost schopna rozšířit a upravit kabinu tak, že oproti té stávající pojme více osob či nákladu!

Konec oblud v Čechách
Estetická stránka byla v oblasti výtahů dlouho opomíjena, my jsme však přesvědčeni, že komfortní pocit z jízdy podporuje odpovídající prostředí. Vyberte si ze tří nabízených provedení a nespočtu barev právě tu kombinaci, která Vám bude vyhovovat nejlépe!

Ceny a možnosti financování

CENY

Pro stanovení přesné ceny je nutné provést podrobnou prohlídku stavu výtahu. Doporučujeme, aby si ji zajistil provozovatel výtahu sám nebo prostřednictvím naší společnosti u nezávislé autorizované firmy. Ta vypracuje inspekční zprávu, kde jsou popsána všechna bezpečnostní rizika provozovaného výtahu. Na základě těchto údajů a dohody s provozovatelem vypracuje obchodní oddělení naší společnosti cenovou nabídku.

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Pokud potřebujete řešit problém s výtahem nebo potřebujete provést také jiné úpravy ve Vašem domě, nabízí Vám naše firma kromě standardních platebních podmínek (fakturace do 90% a 10% zádržné na odstranění vad a nedodělků) účinnou pomoc při sjednání výhodného úvěru. Velmi úzce spolupracujeme s bankovním ústavem ČSOB a jsme schopni Vám zajistit nejlepší možné úvěrové podmínky.