Geneo

 

okno s hliníkovou obložkou ALU TOP 86
Dokonalý koncept energie – ultrastabilní okenní profil bez výztuhy z technicky vyspělého materiálu RAU-FIPRO®

Okenní profil GENEO s konstrukční hloubkou 86 mm je v současnosti nejúspornější profil na trhu.
Jeho předností je technicky vyspělý materiál RAU-FIPRO, vláknitý kompozit, možný i pro konstrukce oken s nejvyšším zatížením.
Pro zachování obvyklých statických vlastností nemusíte v 90 % používat žádné přídavné armování. Výborné tepelně izolační vlastnosti profilů GENEO splňují s velkou rezervou požadavky tepelně izolačních norem, a to i do budoucna. Zároveň umožňují okna z profilů GENEO plánování bez „omezení“ – moderní design a vysoký komfort.

Vlastnosti:

konstrukční hloubka: 86 mm/středové těsnění
počet komor: 6 komor
součinitel tepelného prostupu Uf do 0,86 W/m²K
úspora energií až o 76%
materiál: vláknitý kompozit RAU-FIPRO,
• koextrudovaná vnější vrstva kolem
• celého obvodu z vysoce kvalitního RAU-PVC zaručuje výbornou kvalitu povrchu
izolace proti hluku: bez armování do Rw,P= 47 dB ( se zasklením Rw= 50 dB)
ochrana proti vloupání: do třídy 3, bez armování do třídy 2
průvzdušnost do třídy 4 (ČSN EN 12207)
vodotěsnost do třídy 9A (ČSN EN 12208).

*Snížení energetických ztrát oken při výměně starých dřevěných/plastových z 80 let (Uf=1,9, Ug=3,0) za okna z profilů GENEO (Uf=0,91, Ug=0,6, rozměr okna 123 x 148 cm)

geneo_980-d199-195707
geneo_980-d057-1156