Rastrové fasádní konstrukce

Rastrové fasádní konstrukce

Prosklené hliníkové fasády jsou určeny ke konstrukci lehkých obvodových plášťů budov, které dodávají stavbě prestižní vzhled. Jsou dokonalým nástrojem pro utváření současné architektury a realizaci odvážných vizí projektantů.

Základní verzí je sloupko-příčkový fasádní systém, který nabízí různé varianty provedení např.: strukturální fasáda, polostrukturální fasáda (vertikální nebo horizontální linie). Doplňkové lišty zvýrazňují vodorovné nebo svislé rozdělenía příložkový (nakladačkový) určený k použití na nosné konstrukce ze dřeva nebo oceli.