5.11.2014

MSV Liberec se stala autorizovanou servisní firmou dle normy ČSN 27 4002
V roce 2014 padlo rozhodnutí vedení společnosti zažádat o udělení autorizace podel české technické normy ČSN 27 4002, získat osvědčení a ve svém názvu užívat „Autorizovaná servisní firma“.
Obchodní oddělení, potažmo naše společnost, tímto reaguje na požadavky trhu, kdy se při zadávání zakázek stále častěji setkáváme s požadavkem investorů (zadavatelů) na splnění úrovně odborné způsobilosti servisní výtahové firmy, doložené osvědčením „Autorizovaná servisní firma“.
V rámci této autorizace jsme přivítali inspekční návštěvu odborníků Hospodářské Komory ČR, která je na základě dohody s Unií výtahového průmyslu ČR oprávněnou organizací udělovat autorizaci dle ČSN 27 4002 servisním firmám v oblasti výtahového průmyslu. Inspekční návštěva prověřuje úroveň odborné způsobilosti servisní výtahové firmy a spočívá v prověření dokladů, postupu a podmínek, které vyžaduje technická norma ČSN 27 4002 pro zajištění správného výkonu servisu, zejména u výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů. Udělení osvedčení má platnost po dobu pěti let. Poté se o pověření musí zažádat znovu.

na_vytahu