3. 7. 2015

Článek v německém časopise
Vedení technického oddělení v posledních 14 dnech dolaďovalo podobu článku, který bude již brzy vytištěn v německém časopise „Der Konstrukter“.

Tento časopis vyjde v Německu v nákladu 25 tisíc výtisků. Pojednává se v něm o použití plochých nosných pásů typu Polyrope na naše výtahy místo ocelových lan. Ploché nosné pásy jsme použili již u 4 výtahů a další výtah s pásy bude brzy dokončen.

clanek